Πανοραμική Φωτογραφία

www.panoramikifotografia.gr

Πανοραμική φωτογραφία για μουσεία και gallery

Εικονικές περιηγήσεις για μουσεία, gallery και χώρους τέχνης

Η πανοραμική φωτογραφία στα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία όλου του κόσμους είναι πλέον απαραίτητη. Είτε μόνα τους είτε με ταυτόχρονη ξενάγηση τα virtual tours είναι ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο που αναδεικνύει και την φυσιογνωμία του κάθε μουσείου ακόμη και σε κοινό που δεν πρόκειται ποτέ να μπορέσει να το επισκεφθεί.

Πανοραμική φωτογραφία για μουσεία και gallery

Σημαντική είναι η πανοραμική φωτογραφία και στον χώρο της τέχνης καθώς είναι η μόνη από άποψη τεχνικής μέθοδος καταγραφής, που μπορεί να αναδείξει σύνθετες καλλιτεχνικές παρουσιάσεις στον χώρο και για λόγους προβολής καλλιτεχνικών εκθέσεων αλλά και για λόγους αρχειοθέτησης.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε εικονικές περιηγήσεις για οποιουδήποτε τύπου μουσείο και επίσης για κάθε είδους καλλιτεχνική εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τις δυνατότητες της πανοραμικής φωτογραφίας.