Πανοραμική Φωτογραφία 360°

Πανοραμική φωτογραφία με γωνία λήψης 360 μοιρών

Η Πανοραμική φωτογραφία των 360° είναι η απόλυτη πανοραμική απεικόνιση. Βέβαια και οι πανοραμικές φωτογραφίες των 180°, των 160°, των 140° ακόμη και των120° έχουν την αξία τους, όπως οι πανοραμικές φωτογραφίες των 360° είναι ένα χρησιμότατο εργαλείο για την παρουσίαση της πραγματικότητας, για την δημιουργία των εικονικών περιηγήσεων και φυσικά για την δημιουργία μιας εικονικής πραγματικότητας που πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο την αληθινή εικόνα του κόσμου.