Πανοραμική Φωτογραφία

Panoramiki Fotografia .gr Ο πληρέστερος οδηγός με πληροφορίες για την πανοραμική φωτογραφία.

Η λέξεις πανόραμα-πανοραμικός παρόλο που μοιάζουν ελληνικές δεν είναι. Την λέξη πανόραμα την δημιούργησε ο Ιρλανδός καλλιτέχνης Robert Barker, από τις ελληνικές λέξεις παν και όραμα, το 1797. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην ιστορία της τέχνης και των επιστημών, όταν χρειάζεται μια καινούργια λέξη, να χρησιμοποιούνται λέξεις από τα αρχαία ελληνικά για να την δημιουργήσουν. Το ίδιο συνέβη με την λέξη πανόραμα, όπως και με την λέξη φωτογραφία.

Πανοραμική Φωτογραφία

Με τον γενικό τίτλο πανοραμική φωτογραφία αναφερόμαστε στο είδος της φωτογραφίας που χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό μας προσφέρει απεριόριστη ή σχεδόν απεριόριστη θέα του ορίζοντα. Η πανοραμική φωτογραφία έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί μας παρουσιάζει τον κόσμο με εντελώς διαφορετικό τρόπο από ότι τον βλέπει το ανθρώπινο μάτι.

Επίσημος ορισμός της πανοραμικής φωτογραφίας δεν υπάρχει και έτσι πολύ συχνά προκαλείται σύγχυση για το τι είναι πανοραμική φωτογραφία. Μεγάλη σημασία έχει και η αναλογία ύψους-πλάτους της φωτογραφίας, αλλά και της γωνίας που καλύπτει η φωτογραφία κατά την λήψη. Σε γενικές γραμμές μια φωτογραφία σε αναλογία ίση ή μεγαλύτερη από 2:1, δηλαδή με πλάτος τουλάχιστον διπλάσιο από το ύψος, μπορεί να χαρακτηριστεί ως πανοραμική φωτογραφία. Οι πανοραμικές φωτογραφίες πολύ συχνά έχουν αναλογία 3:1 η ακόμη 10:1 και καλύπτουν γωνίες θέασης-λήψης από 120 ° μέχρι 360 °. Οι πανοραμικές φωτογραφίες παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και  για τον λόγο ότι αποτελούν το πρωτογενές υλικό για την δημιουργία εικονικών περιηγήσεων (virtual tours), αλλά και για την δημιουργία εφαρμογων εικονικής πραγματικότητας.