Πανοραμική Φωτογραφία

www.panoramikifotografia.gr

Πανοραμική Φωτογραφία-01Πανοραμική Φωτογραφία-02 Πανοραμική Φωτογραφία-03Πανοραμική Φωτογραφία-04Πανοραμική Φωτογραφία-05Πανοραμική Φωτογραφία-06Πανοραμική Φωτογραφία-07

Πανοραμική Φωτογραφία

Panoramiki Fotografia .gr Ο πληρέστερος οδηγός με πληροφορίες για την πανοραμική φωτογραφία.

Η λέξεις πανόραμα-πανοραμικός παρόλο που μοιάζουν ελληνικές δεν είναι. Την λέξη πανόραμα την δημιούργησε ο Ιρλανδός καλλιτέχνης Robert Barker, από τις ελληνικές λέξεις παν και όραμα, το 1797. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην ιστορία της τέχνης και των επιστημών, όταν χρειάζεται μια καινούργια λέξη, να χρησιμοποιούνται λέξεις από τα αρχαία ελληνικά για να την δημιουργήσουν. Το ίδιο συνέβη με την λέξη πανόραμα, όπως και με την λέξη φωτογραφία.

Με τον γενικό τίτλο πανοραμική φωτογραφία αναφερόμαστε στο είδος της φωτογραφίας που χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό μας προσφέρει απεριόριστη ή σχεδόν απεριόριστη θέα του ορίζοντα. Η πανοραμική φωτογραφία έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί μας παρουσιάζει τον κόσμο με εντελώς διαφορετικό τρόπο από ότι τον βλέπει το ανθρώπινο μάτι.

Επίσημος ορισμός της πανοραμικής φωτογραφίας δεν υπάρχει και έτσι πολύ συχνά προκαλείται σύγχυση για το τι είναι πανοραμική φωτογραφία. Μεγάλη σημασία έχει και η αναλογία ύψους-πλάτους της φωτογραφίας, αλλά και της γωνίας που καλύπτει η φωτογραφία κατά την λήψη. Σε γενικές γραμμές μια φωτογραφία σε αναλογία ίση ή μεγαλύτερη από 2:1, δηλαδή με πλάτος τουλάχιστον διπλάσιο από το ύψος, μπορεί να χαρακτηριστεί ως πανοραμική φωτογραφία. Οι πανοραμικές φωτογραφίες πολύ συχνά έχουν αναλογία 3:1 η ακόμη 10:1 και καλύπτουν γωνίες θέασης-λήψης από 120 ° μέχρι 360 °. Οι πανοραμικές φωτογραφίες παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και  για τον λόγο ότι αποτελούν το πρωτογενές υλικό για την δημιουργία εικονικών περιηγήσεων (virtual tours), αλλά και για την δημιουργία εφαρμογων εικονικής πραγματικότητας.

Πανοραμική Φωτογραφία για τις επιχειρήσεις του Τουρισμού

Οι σημερινοί ταξιδιώτες αναζητούν πληροφορίες, ενημερώνονται, συγκρίνουν και τέλος αγοράζουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες μέσω ίντερνετ. Δεν θέλει συζήτηση ότι εδώ και αρκετά χρόνια τα περισσότερα αεροπορικά αλλά και τα κάθε είδους εισιτήρια κλείνονται μέσω του ίντερνετ, ενώ οι κρατήσεις ξενοδοχείων...περισσότερα

Πανοραμική Φωτογραφία για ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα

Προσφέρουμε σε όλα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, στους παραδοσιακούς ξενώνες και τις αυτόνομες ενοικιαζόμενες κατοικίες, υπηρεσίες φωτογράφησης υψηλού επιπέδου για φωτογραφίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλες τις χρήσεις. Μπορούμε να δημιουργήσουμε απλά ή συνδυασμένα virtual tours...περισσότερα

Πανοραμική Φωτογραφία για Ξενοδοχεία

Ο τουρισμός και ειδικότερα τα ξενοδοχεία έχουν ωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη του ίντερνετ. Τον σημαντικότερο ρόλο στην προβολή των ξενοδοχείων στο ίντερνετ, τον παίζει η φωτογραφία. Η πανοραμική φωτογραφία και οι εικονικές περιηγήσεις - virtual tours) είναι καινούργια σχετικά εργαλεία...περισσότερα

Καλλιτεχνική Πανοραμική Φωτογραφία

Η πανοραμική φωτογραφία σαφώς είναι μια εντυπωσιακή φωτογραφική μέθοδος που έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον για εμπορικούς σκοπούς και γενικά η χρήση της αφορά περισσότερο επαγγελματικές φωτογραφικές εφαρμογές. Όμως η πανοραμική φωτογραφία διαθέτει μια σπουδαία δυναμική...περισσότερα

Η μεγαλύτερη πανοραμική φωτογραφία

Το ρεκόρ της μεγαλύτερης πανοραμικής φωτογραφίας στο ίντερνετ κατέχει από τον Νοέμβριο του 2010 που δημοσιεύθηκε στο www.360cities.net μια πανοραμική φωτογραφία του Λονδίνου που δημιούργησε ο φωτογράφος Jeffrey Martin. Η εικονική περιήγηση έχει μέγεθος αρχείου...περισσότερα